KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE I MIEŚCIE TULISZKÓW

DO POBRANIA

uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych.pdf POBIERZ PLIK
Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków.pdf POBIERZ PLIK
Aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków.jpg POBIERZ PLIK
Uchwała w w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf POBIERZ PLIK