KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE I MIEŚCIE TULISZKÓW

Witamy na platformie Konsultacje Społeczne w Gminie i Mieście Tuliszków. Zobacz, skomentuj - miej wpływ na to co dzieje się w Twoim mieście

Aktualnie trwające konsultacje
Herb

Szanowni Mieszkańcy

Biorąc udział w konsultacjach społecznych macie realny wpływ na to co dzieje się w naszym mieście!)

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd z Mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie Mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat.

Aktualnie trwające konsultacje

Badanie ankietowe w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II

  • Data rozpoczęcia 01.11.2019 08:00
  • Data zakończenia 31.01.2020 23:00

Drodzy Państwo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz chcąc uaktualnić dokumenty planistyczne Gminy i Miasta Tuliszków rozpoczynamy proces konsultacji społecznych, których efektem ma być opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Miasto Tuliszków II. Jako pierwszą technikę sprawdzającą Państwa potrzeby proponujemy badanie ankietowe. Prosimy o zapoznanie się z przygotowaną ankietą i jej rzetelne wypełnienie, gdyż osiągnięte w ankiecie wyniki będą miały wpływ na dalszy cykl planistyczno - konsultacyjny prowadzony przez Urząd.

więcej